¿Cómo funciona este ente? Aquí encontrarás publicado el conjunto de disposiciones que tienen fuerza de ley para la organización y su funcionamiento interno.

Informació relativa als estatuts vigents que regulen les organitzacions (empresa públiques, associació, institució, etc.), amb especial detall del seu funcionament intern, membres, drets i obligacions , així com el règim econòmic o disciplinari.

0 Registros cargados