La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Laa Fuliola. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament de La Fuliola.