¿Cuál es el precio o el porcentaje que se aplica a determinados impuestos, como el de actividades económicas o el de bienes inmuebles? Puedes consultarlos aquí.

Els ajuntaments tenen capacitat per a desenvolupar polítiques tributàries apujant o abaixant els tipus impositius dels seus impostos, així com establint beneficis fiscals potestatius. Aquest conjunt de dades mostra els tipus impositius aplicats a l'ens en relació als següents impostos municipals (IBI; IAE, IVTM, ICIO).

0 Registros cargados