Si el ente tiene actualmente en marcha algún proceso participativo en que se permita la intervención de la ciudadanía, este es el lugar donde podrás conocer todos los detalles y de qué manera puedes opinar.

L’Ajuntament de Guixers, davant l’aparició del nou mecanisme de participació ciutadana en el procés d’elaboració de les normes, regulat concretament en l’aticle 133 de la LPACAP, considera convenient aprovar aquestes instruccions a fi d’articular el procediment a seguir per efectuar la corresponent consulta pública prèvia en relació als reglaments i/o ordenances municipals.