Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Garcia. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament de Garcia.

Disposició de creació