La FUE es el espacio físico y virtual desde donde puede hacer todas las gestiones necesarias para desarrollar un actividad económica, con independencia de la Administración responsable.

Canal Empresa
Cerca guiada de tràmits

La Finestreta Única Empresarial (FUE) és el punt de referència únic dels emprenedors, empresaris i intermediaris en la seva relació amb l'Administració.

És l'espai físic o virtual des d'on podeu fer totes les gestions necessàries per desenvolupar la vostra activitat, amb independència de l'Administració responsable.

Aquest nou plantejament en la relació entre l’Administració i les empreses i els ciutadans té les característiques següents:

Integració de serveis i tramitació unificada
Incorpora tots els tràmits i serveis que les empreses necessiten per a realitzar la seva activitat al llarg de tot el seu cicle de vida.

Multiadministració
Ofereix tots els tràmits administratius, independentment de l’administració responsable del tràmit.

Multicanalitat
Els serveis s’ofereixen a través del canal escollit per l’empresari, tot i que es prioritza l’electrònic.

Estandarització
La finestreta única estandaritza i homogeneïtza les gestions.

Celeritat i eficiència
Fomenta la resolució immediata.

En xarxa
Empra un model col·laboratiu de prestació de serveis que preveu acords de col·laboració amb les unitats competents dels tràmits.

 

CANAL EMPRESA

Canal Empresa és un servei impulsat des de la Generalitat de Catalunya, adreçat a les empreses i emprenedors per tal de facilitar les gestions i tràmits de les empreses de nova creació, empreses en fase de consolidació i empreses en creixement i expansió. 

Quins serveis es poden trobar:

  • orientació sobre la creació d'activitats empresarials
  • assessorament sobre tràmits, constitució d'empreses, contractacions, ubicacions empresarials
  • informació sobre finançament i internacionalització
  • accés a tràmits i formularis

És un recurs més per tal de promoure el desenvolupament econòmic i el teixit productiu del territori. 

 

CERCA GUIADA DE TRÀMITS

La Cerca guiada de tràmits és una eina per a conèixer els tràmits necessaris per a desenvolupar qualsevol activitat econòmica.  

Aquesta eina serveix per identificar quins tràmits calen per a desenvolupar qualsevol activitat professional independentment de l'administració competent.

A partir del tipus d'activitat i la ubicació, l'eina genera una sessió de preguntes que cal respondre. El resultat del qüestionari és un informe detallat dels tràmits, l'ordre en què s'han de fer, el lloc, els requisits, els documents necessaris i les taxes que cal pagar. L'eina també permet recuperar les cerques fetes si es desa el codi de les sessions (cerques).

Amb la Cerca guiada de tràmits, l'ajuntament ofereix informació d'aquells tràmits necessaris per portar a terme l'activitat que no són de la seva competència.