Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament d'Es Bòrdes. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament d'Es Bòrdes.

Disposició de creació

  • Disposició de creació de la Seu electrònica:
    Aprovació provisional (BOP 56 de 23 de març de 2015).