Sugerencias, quejas y propuestas: ¿Has visto algo que no te gusta o tienes una buena idea para la ciudad? Te escuchamos. 

Descripció
Són les incidències, queixes, suggeriments, propostes i agraïments que pot fer el ciutadà/ana en relació a les tasques o activitats que duu a terme el Consorci. Pretén ser una via de comunicació entre el ciutadà/ana amb l'administració sobre els temes que més directament afecten a la seva vida quotidiana.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona.

Quan?
Durant tot l'any.

Temps de tramitació
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Documentació necessària
No cal aportar documentació. No obstant, es poden adjuntar a aquesta petició fotografies o altres documents.

Preu
Gratuït.

Canals de tramitació
Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines del Consorci.