Si desconoces las acciones propias de esta administración, aquí encontrarás sus atribuciones.

Adjunt podeu trobar els Estatuts vigents del Consorci de l'Estany aprovats per Consell Plenari en sessió ordinària celebrada en data 07 de novembre de 2018.