En este apartado encontrarás los indicadores que reflejan la transparencia del ente.

 

participa.jpg

48 indicadors per avaluar la informació del web municipals per al Mapa de les bones pràctiques per a la comunicació pública a Catalunya elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona.