¿Eres proveedor del ente y tienes que presentar una factura electrónica? En este apartado encontrarás el buzón de facturas electrónicas.

El format electrònic admés és el format factura-e.

La utilització del format factura-e és el sistema més eficient. Les empreses i els professionals s'estalvien les tasques d'impressió i enviament de la factura, i l'Ajuntament s'estalvia les tasques d'entrada manual de la informació de la factura als seus sistemes. A més, a partir de 15 de gener de 2015, les societats anònimes i les societats limitades estaran obligades a fer les factures per les administracions públiques en aquest format, en aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.


Què és una factura electrònica?
Una factura electrònica és un document electrònic que:

  • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics
  • Té validesa legal quan du signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi
  • És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors

En cas que no es disposi dels mitjans tècnics necessaris per generar la factura en aquest format, consulteu com enviar-les en aquest link

 

El termini de pagament de les factures és l'establert als articles 216.4, 222 i 235 del Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic.

Qui ho pot demanar?

Empreses i professionals que prestin el seus serveis a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

On es pot tramitar?

A la bústia de lliurament de factures en format factura-e

Documentació

Factura electrònica en format factura-e per a la tramitació telemàtica.