¿Quieres saber algo más sobre el presupuesto del ente? Aquí puedes consultar los datos de previsiones y créditos iniciales del presupuesto consolidado del ente con sus organismos autónomos locales.

El Pressupost Municipal expressa en xifres el conjunt d'obligacions que pot reconèixer l'entitat i els seus organismes autònoms i els drets que preveu liquidar durant l'exercici corresponent.

També recull la previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils el capital de les quals pertany íntegrament a la corporació.

En aquest apartat podeu consultar la informació referent als pressupostos municipals dels últims anys així com la resta de dades econòmiques d'interès de la gestió municipal.

 

Pressupost Municipal 2020