¿Quieres saber cuántas y qué subvenciones ha otorgado el ente? Aquí están todas, puedes ver a quién y a que se han destinado.

En aquest apartat es poden consultar els convenis subscrits i les subvencions que l'Ajuntament ha atorgat a les diverses entitats i associacions.