¿Hay prevista alguna convocatoria de subvenciones y/o ayudas públicas? Aquí puedes encontrar la relación actualizada y las condiciones para ser beneficiario.

Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO)

0 Registros cargados

El següent conjunt de dades mostra la relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

0 Registros cargados

SUBVENCIONS PER ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS DE LA COMARCA DE LA SEGARRA, Exercici 2023. 

Document de sol·licitud 

Document de justificació