¿Hay prevista alguna convocatoria de subvenciones y/o ayudas públicas? Aquí puedes encontrar la relación actualizada y las condiciones para ser beneficiario.

Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO)

0 Registros cargados

El següent conjunt de dades mostra la relació de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics amb font del Ministeri d'Hisenda que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Inclou informació dels darrers 5 anys.

0 Registros cargados
Convocatoria Descripción Fecha de inicio Fecha de fin Enlace Documentos
Premis Recerca, any 2020 Bases i convocatòria dels Premis Recerca, any 2020 26-06-2020 10-07-2020 Bases Premi Recerca, any 2020.pdf
Ajuts Individuals de Menjador curs 2020-2021 Ampliació termini de sol.licitud 02-06-2020 17-07-2020 20200701_Certificat_CERTIF modificacio bases AIM 19 20.pdf
curs 2020-2021 Ajuts Individuals de Menjador 02-06-2020 http://www.baixebre.cat/arees-dactuacio/ensenyament-cultura-joventut-i-esports/ensenyament/ajuts-de-menjador-0 Bases Ajuts Individuals de Menjador curs 2020 2021.pdf
Ajuts situacions de pobresa energètica 2020 Ajuts situacions de pobresa energètica 2020 31-01-2020 13-11-2020 Bases ajuts pobresa energètica 2020.pdf
Ajuts situacions d'urgència social any 2020 Ajuts situacions d'urgència social any 2020 31-01-2020 30-11-2020 Bases ajuts situacions urgència social 2020.pdf
Ajuts Individuals de Desplaçament curs 2019 2020 Ajuts Individuals de Desplaçament curs escolar 2019 2020 03-02-2020 28-02-2020 Bases AID 2019 2020.pdf
BASES ESPECÍFIQUES PER L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A L’IMPULS DE PROJECTES I ACTIVITATS D'INTERÈS PÚBLIC I/O D’UTILITAT SOCIAL D’ÀMBIT COMARCAL BASES ESPECÍFIQUES PER L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DIRIGIDES A L’IMPULS DE PROJECTES I ACTIVITATS D'INTERÈS PÚBLIC I/O D’UTILITAT SOCIAL D’ÀMBIT COMARCAL 01-05-2019 31-05-2019 SUBVENCIONS ENTITATS COMARCA 2019 .pdf
adquisició llibres curs 2019 2020 Bases adquisició llibres escolars i/o material curricular obligatori, curs 2019 2020 01-10-2019 18-10-2019 bases ajuts adquisició llibres 2019 2020.pdf
Ajuts en matèria ensenyament musical 2019 Bases concessió ajuts en matèria d'ensenyament musical, any 2019 25-10-2019 bases ajuts ensenyament musical 2019.pdf
Bases Subvencions per activitats interès comarcal 2017 ANUNCI BOPT SUBVENCIONS D'INTERÈS COMARCAL 2017.pdf
Bases Premi Joventut 2017 ANUNCI BOPT PREMI PROJECTE JOVE 2017.pdf
Bases Premis Recerca 2017 ANUNCI BOPT PREMIS RECERCA.pdf
Bases Ajuts Individuals de Menjador 2017-2018 ANUNCI BOPT AJUTS INDIVIDUALS MENJADOR.pdf
Bases II Concurs de Fotografia de la Gent Gran ANUNCI BOPT II CONCURS FOTOGRAFIA GENT GRAN.pdf
Bases per a l'atorgament del Premi Solidaritat 2017 ANUNCI BOPT PREMI SOLIDARITAT.pdf
Convocatòria XI Premis de l'Emprenedoria del Consell Comarcal del Baix Ebre Anunci XI Premis Emprenedoria