Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Recollida de mobles i trastos vells al carrer
Sol·licitud de la recollida de mobles i trastos vells al carrer, situats en el domicili de la persona sol·licitant o en una adreça determinada que s'especificarà a la sol·licitud.
Lloguer d'espais municipals
Sol·licitud d'utilització d'espais en equipaments municipals, per a la celebració d'activitats culturals, esportives o de lleure.
Subvencions a entitats
Sol·licitud i justificació de subvenció per a entitats i associacions sense ànim de lucre per a la realització d'activitats, programes i projectes.
Sol·licitud declaració exempció IVTM

Es pot sol·licitar la declaració d'exempció de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per les següents situacions:

- Vehicles Agrícoles (Art. 93.1.g) Text Refós 2/2004)

- Per discapacitat (Art. 91.3.e) Text Refós 2/2004)

- Per vehicles que tinguin més de 25 anys (Art. 95.6 Text Refós 2/2004)

 

Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Recollida de mobles i trastos vells al carrer
Sol·licitud de la recollida de mobles i trastos vells al carrer, situats en el domicili de la persona sol·licitant o en una adreça determinada que s'especificarà a la sol·licitud.
Lloguer d'espais municipals
Sol·licitud d'utilització d'espais en equipaments municipals, per a la celebració d'activitats culturals, esportives o de lleure.
Subvencions a entitats
Sol·licitud i justificació de subvenció per a entitats i associacions sense ànim de lucre per a la realització d'activitats, programes i projectes.
Sol·licitud declaració exempció IVTM

Es pot sol·licitar la declaració d'exempció de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per les següents situacions:

- Vehicles Agrícoles (Art. 93.1.g) Text Refós 2/2004)

- Per discapacitat (Art. 91.3.e) Text Refós 2/2004)

- Per vehicles que tinguin més de 25 anys (Art. 95.6 Text Refós 2/2004)

 

Mi espacio personal

playlist_add_check

Consulta tus trámites

Supervisa la actividad de tus trámites:
solicitudes, notificaciones, intercambio de datos entre administraciones, inicios de sesión...
location_city

Con cualquier administración

Acceso de forma centralizada a tus gestiones con la mayoría de administraciones.
Hace falta un servicio de identificación digital reconocido:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.