Facturas electrónicas Disponible en: https://www.aoc.cat/

¿Eres proveedor del ente y tienes que presentar una factura electrónica? En este apartado encontrarás el buzón de facturas electrónicas.

Presentació de factures electròniques. Oblideu-vos del paper.

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic.

Podeu accedir-hi mitjançant la plataforma E-FACT, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Es posa a disposició una Guia de factura electrònica per facilitar la seva gestió

Beneficis per a les empreses:

  • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
  • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
  • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

 

Dades de Facturació (Codi DIR):

Codi d'oficina comptable: L01080459

Unitat tramitadora: L01080459

Òrgan gestor: L01080459

 

Punt general d'entrada de factures:

Bústia E-FACT

 

Telèfon general de consulta: 902 881 699

La Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya han activat aquest telèfon per donar resposta als dubtes i consultes que les empreses puguin tenir en aquest àmbit.