• En aquest apartat trobaràs un resum d’aquest tipus de contractes, per any, i si vols la informació desglossada de cada contracte menor, la trobaràs en el enllaç del Registre públic de contractes, que tens en el item "Relació de contractes menors (històric).