Dades Generals

 

Titularitat i Òrgans responsables de la gestió.

 

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Cabra del Camp.

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és la Secretaria.

 

Ajuntament de Cabra del Camp

Plaça de l'Església, 143811 Cabra del Camp 

: 977 630 131: 977 631 251 :  - 


Correu electrònic: aj.cabra@altanet.org

 

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

 

>> Norma de creació, d'ús i funcionament de la seu Electrònica.

>> Acord de creació del registre telemàtic.

>> Norma d'actualització d'ús i funcionament del Registre Electrònic.