Aquests són els projectes d'obra pública aprovats inicialment i en exposició pública