En este apartado encontrarás los indicadores que reflejan la transparencia del ente.

  • Portal de Transparència  https://www.seu-e.cat/web/biguesiriells/govern-obert-i-transparencia

D’acord amb allò que ve determinat per les lleis Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la  Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Ajuntament ha d’anar desenvolupant el seu propi Portal de Transparència, el qual la llei determina que "és l’instrument bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest portal es configura com una plataforma electrònica de publicitat a internet, que permet l’accés a tota la informació disponible i que conté els enllaços amb les seus electròniques de les administracions i entitats que s’hi integren(...)".

L’equip de treball de Infoparticipa pretén valorar a través de 52 indicadors el grau de transparència que tenen totes les institucions públiques.

L’últim estudi realitzat a l’Ajuntament de Ripollet data del 4 de març de 2017. En ell queden patents que només es cobreixen 14 dels 52 ítems i per tant el grau de transparència aconseguit està en torn al 26,92%.

Es pretén mesurar nivells d’acompliment en el grau de transparència a les institucions públiques. Per fer-ho s’ha procedit a elaborar un quadre de 80 indicadors que són els fets servir per les avaluacions de l’any 2017.

L’Ajuntament de Ripollet no ha estat avaluat per aquest organisme.