Informació de la contaminació acústica Disponible en: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

Aquí te ofrecemos la información sobre la contaminación acústica del municipio.