La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Berga. Els òrgans de l'Ajuntament i els organismes públics que en depenen són responsables, en l'àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la seu electrònica.

 

Regulació

 

Ordenança reguladora