En este apartado encontrarás los indicadores que reflejan la transparencia del ente.

Per tal de donar compliment a la Llei catalana de transparència, a la qual els municipis s'han d'adptar des de l'1 de gener de 2016, l'Ajuntament de Barbens ha sol·licitat el servei comú de portal de transparència que ofereix el Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya) que permet als ens locals garantir que la informació dels seus portals de transparència està integrada automàticament en el portal de transparència de Catalunya, tal i com estableix la nova llei.