¿Existen personas u organizaciones que influyen o intervienen en la elaboración de las políticas públicas de este ente? Este es el espacio donde podrás estar al corriente de quiénes son y qué actividad llevan a cabo.

 

Un dels objectius del registre de grups d'interès és esdevenir un mecanisme de participació ciutadana i una eina que aporti major grau de transparència a l'Administració pública.

Els grups d'interès, també coneguts amb els noms de grups de pressió, lobbys o stakeholders, estan constituïts per persones físiques o jurídiques privades i organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats, directes o indirectes, de participació activa en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques de les administracions, amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques, en defensa d'un interés propi, de tercers o general.

Podeu accedir al registre general de grups d'interés des d'aquí

(http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/consulta_grups_interes/index.html)