Sugerencias, quejas y propuestas: ¿Has visto algo que no te gusta o tienes una buena idea para la ciudad? Te escuchamos. 

Podeu formular les vostres queixes i/o suggeriments de manera presencial, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, o telemàticament, a través de la seu electrònica, al tràmit específic establert.