En este apartado encontrarás los indicadores que reflejan la transparencia del ente.

Publicitat activa: nivell de compliment de l'obligació de publicació d'informació en el Portal de Transparència.