Nom i cognoms

2021

Retribucions brutes
mensuals per 14  mensualitats

2022

Retribucions brutes mensuals per 14
mensualitats

Sónia Egea Pérez Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (fins 08/11/2021)
---
Concepció Veray Cama Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (fins 08/11/2021)
Assessor/a Grup Municipal
3.131,99
Jordi Jimenez Hita Coordinador/a d'Àrea
15.715,10 (fins 27/04/2021)
---
Ana Maria Monràs López Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (fins 08/11/2021)
---
Alberto Villagrasa Gil Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (fins 08/11/2021)
---
Elisabeth Jimenez Cara Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (fins 08/11/2021)
---
Carlos Nieto Fernández Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (fins 08/11/2021)
---
Hannan Serroukh Ahmed Coordinador/a d'Àrea
17.450,55 € (fins 03/06/21)
---
José Manuel López González Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (fins 08/11/2021)
---
Esperanza García González Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (fins 08/11/2021) 
---
Nuria Carreras Povill Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (fins 08/11/2021)
---
Didac Mateu Pérez 3.387,36 (a partir de 07/05/21 i fins 08/11/2021) ---
Cristina Parrilla Ruiz 3.387,36 (a partir de 06/05/21 i fins 08/11/2021) ---
Francisco Javier Oriola Rodríguez Coordinador/a Districte
2.663,04 (fins 08/11/2021)
---
Juan Benitez Parra Coordinador/a Districte
2.663,04 (fins 08/11/2021)
---
David Silva Hortet Coordinador/a Districte
2.663,04 (fins 08/11/2021)
---
Manuel Maldonado Rodríguez Coordinador/a Districte
15.323,88 (fins 19/05/21)
---
Daniel Aguilera Mangas Coordinador/a Districte
2.663,04 (fins 08/11/2021)
---
Jorge Valenzuela Ruiz Coordinador/a Districte
2.663,04 (fins 08/11/2021)
---
Cristina Torres Real Coordinador/a Districte
2.663,04 (a partir de 20/05/21 i fins 08/11/2021)
---
Nuria Sabater Famadas Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (fins 08/11/2021)
Assessor/a Grup Municipal
3.131,99
Eduard Puig Bordera

Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (fins 08/11/2021)

Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (a partir de 09/11/2021)

Coordinador/a d'Àrea
3.387,36
Elisabeth Garcia Guerrero

Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (fins 08/11/2021)

Coordinador/a Districte
2.663,04 (a partir de 09/11/2021)

Coordinador/a Districte
2.663,04 
Daniel Alfonso Molina Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (fins 08/11/2021)
Assessor/a Grup Municipal
3.131,99
Cristina Parrilla Ruiz Assessor/a Grup Municipal
15.746,95 (fins 05/05/2021)
---
Enrique Mauri Coll Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (fins 20/07/2021)
---
Raquel López Hurtado

Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (fins 08/11/2021)

Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (a partir de 09/11/2021)

Assessor/a Grup Municipal
3.131,99
M. Carmen Lozano Pareja Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (fins 08/11/2021)
Assessor/a Grup Municipal
3.131,99
Meritxell Juan Segarra Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (fins 08/11/2021)
Assessor/a Grup Municipal
3.131,99
Francisco Aldana  Padilla Assessor/a Grup Municipal
30.362,90 (fins 05/09/21)
---
Joan Carles Isal Fernandez 

Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (a partir de 22/03/21 i fins 08/11/2021)

Assessor/a Grup Municipal
3.131,99
Maria Jesús Miron Romero

Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (a partir de 10/05/21 i fins 08/11/2021)

---
Roger Corredera Asensio Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (a partir de 08/09/21 i fins 08/11/2021)
---
Nuria Carreras Povill Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (a partir de 01/12/2021)
Assessor/a Grup Municipal
3.131,99
Daniel Villalain Sanz Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (a partir de 15/11/2021)
Assessor/a Grup Municipal
3.131,99
Marta Díaz Cruella Assessor/a Grup Municipal
3.131,99 (a partir de
18/11/2021)
Assessor/a Grup Municipal
3.131,99
Ernest Valios Salvador Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (a partir de 11/11/2021)
Coordinador/a d'Àrea
3.387,36
Olga Gamez Vera Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (a partir de 15/11/2021)
Coordinador/a d'Àrea
3.387,36
Judit Maldonado Manzano Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (a partir de 11/11/2021)
Coordinador/a d'Àrea
3.387,36
Ferran Llibre Giralt Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (a partir de 15/11/2021)
Coordinador/a d'Àrea
3.387,36
Laura Cañadell Castilla Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (a partir de 22/11/2021)
Coordinador/a d'Àrea
3.387,36
Sergio Pérez Diañez Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (a partir de 22/11/2021)
Coordinador/a d'Àrea
3.387,36
Olga Ruiz Carmona Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (a partir de
22/11/2021)
Coordinador/a d'Àrea
3.387,36
Laura Cillero Esteller Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (a partir de 22/11/2021)
Coordinador/a d'Àrea
3.387,36
M. Angeles Martínez de Toro Coordinador/a d'Àrea
3.387,36 (a partir de 15/11/2021)
Coordinador/a d'Àrea
3.387,36
Maria Navarro Bernal Coordinador/a Districte
2.663,04 (a partir de 22/11/2021)
Coordinador/a Districte
2.663,04 
Joan Carles Lacruz Expósito Coordinador/a Districte
2.663,04 (a partir de 11/11/2021)
Coordinador/a Districte
2.663,04 
Antonio Moreno Sánchez Coordinador/a Districte
2.663,04 (a partir de 11/11/2021)

Coordinador/a Districte
2.663,04 

Gisela Farre Granel Coordinador/a Districte
2.663,04 (a partir de 11/11/2021)
Coordinador/a Districte
2.663,04 
Paula Martínez Hernández Coordinador/a Districte
2.663,04 (a partir de 23/11/2021)
Coordinador/a Districte
2.663,04