Organización política

Per tu (XTU)
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)
Tot per Ascó - Candidatura de Progrés (CP)
Arrelem Agrupació d'Electors (AAE)
Independents d'Ascó - Fed. Indep. de Catalunya (IA-FIC) – MIXT