¿Quieres saber cuántos bienes inmuebles pertenecen al ente? Aquí puedes encontrar la lista.

Fecha Descripción Enlace Documentos Más información
03-03-2016 EL PATRIMONI LOCAL I EL SEU INVENTARI 2015 Inventari béns i drets 2015 (provisional)

EL PATRIMONI LOCAL I EL SEU INVENTARI

El patrimoni dels ens locals és constituït per tots els béns i drets que els pertanyen, sigui quina sigui la seva naturalesa  i el títol d’adquisició.

Inventari de béns i drets

En aquest apartat podeu consultar les dades del darrer Inventari de béns i drets de l'Ajuntament d’Arenys de Mar a 31 de desembre de 2015, pendent d’aprovació pel Ple Municipal.

 

Aquest document provisional de l'Inventari és el darrer document vigent. Actualment s'està elaborant un document exhaustiu de l'inventari de bens i es previst que estigui acabat i pugui ser aprovat pel Ple municipal durant l'any 2022.