En este apartado encontrarás la descripción de los órganos de gobierno del ente, qué competencias tienen cada uno de ellos y quién forma parte de ellos.

Àrea

Reponsable

Correu-e

Alcaldia

Carme Miró Solé

alcaldia@anglesola.cat

1r tinent  d’Alcalde

Regidor d'obres, Urbanisme i Serveis

Enric Valls Casteràs

reg.obres.anglesola@gmail.com

Regidora de Medi Ambient, Cultura i Festes

Mireia Oromí Marín

reg.festes.anglesola@gmail.com

Regidora d'Ensenyament i Serveis Socials

M. Teresa Vidal Melà 

reg.ensenyament.anglesola@gmail.com

Regidor de Joventut, Agricultura i Esports

Josep Vidal Amenós

 

Regidor

Xavier Freixes Serrano

 

Regidora

Marta Macià Vilchez

 

Regidora

Elisabet Castro Bayona 

 

Regidora

M. Pilar Pàmies Perna