No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

Mitjançant aquest portal podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que es troba en poder de la Xarxa Audiovisual Local, SL.

D’acord amb la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, les persones tenen el dret d'accedir a la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

L'exercici d'aquest dret no és condicionat a la concurrència d'un interès personal, no resta subjecte a motivació, no requereix la invocació de cap norma, i pot ésser exercit des dels 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Per exercir-lo, podeu fer ús de la sol·licitud d’informació que us permet deixar constància, entre d'altres, de les vostres dades identificatives i la informació precisa a la qual voleu tenir accés. Podeu iniciar la tramitació electrònicament (mitjançant firma electrònica de la sol·licitud) o de forma presencial (mitjançant la descàrrega de la sol·licitud).