No saps on trobar la llista de tràmits que l'ens té a disposició de la ciutadania? Aquest és el lloc on els pots localitzar tots, així com també la informació necessària per dur-los a terme.

Catàleg de tràmits i procediments ONLINE
Disponible a: Mapa administració electrònica Consorci AOC

Tràmits FUE
Declaració responsable d’obertura  pdf
Comunicació prèvia d’obertura  pdf
Informe previ d’incendis  pdf
Comunicació prèvia ambiental municipal  pdf
Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats  pdf
Llicència ambiental (Annex II)  pdf
Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient  pdf
Informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats  pdf
Declaració responsable en matèria de salut alimentària  pdf
Consulta prèvia de classificació de l’activitat  pdf