Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

Consulta en aquest apartat els llistats de decrets d'alcaldia aprovats a l'ajuntament de Vilobí d'Onyar des de l'exercici 2019 fins a l'actualitat. 

L'alcaldessa té competències en les matèries estipulades a l'apartat òrgans de govern

Aquesta informació es publica i actualitza amb caràcter trimestral: