Què opinen els grups municipals del Govern i de l'oposició? I quines són les seves propostes? Consulta-les aquí.

Consulta en aquest apartat les mocions presentades i debatudes al Ple Municipal i el contingut dels debats plenaris així com les adhesions a plans i/o pactes de caràcter supramunicipal. 

Aquesta infomació s'actualitza cada vegada que s'aprova una acte de sessió plenària.