Anunci: Aprovació de les bases per a l'adjudicació d'un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un be demanial amb masoveria urbana propietat de l'Ajuntament. (6.09.2021)

Bases per a l'adjudicació d'un habitatge de titularitat municipal en règim de concessió administrativa sobre un be demanial amb masoveria urbana propietat de l'Ajuntament. (6.09.2021)

 

Edicte: Aprovació inical del projecte de reurbanització del carrer Anselm Clavé (Juliol 2021)

Edicte: Projecte de reurbanització dels jardinets Anton Feliu (Juliol 2021)

Edicte: Aprovació inicial del projecte d'actuacions de millora d'urbanització a l'entorn de l'escola bressol can Roura  i del SEM can Banús.

Edicte: Aprovació inicial del projecte d'instal·lació de fotovoltaica a la coberta del pavelló poliesportiu.

Edicte: Aprovació inicial de la memòria per a la pavimentació d'un tram del carrer Sant Antoni

Edicte: Aprovació inicial del projecte de reforma del sistema de climatització de la biblioteca de can Manyer

Anunci: Sol·licitud de llicència d'activitat ambiental de l'empresa Global Coats SL

Anunci: Sol·licitud de llicència d'activitat ambiental de l'empresa Inzaplas SA

Anunci: Sol·licitud de llicència urbanística de l'empresa Nimmo Europe SL