Coneix aquí tota la informació d'utilitat sobre quins són els serveis que presta aquest ens, en quines condicions ho fa i quins compromisos de qualitat pren. També podràs saber, entre d'altres detalls, com contactar-hi i quins són els tràmits relacionats.

Podeu consultar la relació de tràmits a fer en aquest enllaç

Per altra banda, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està treballant en la redacció de les diferents cartes de serveis municipals si bé, hores d'ara, està en el procés d'aprovació definitiva del reglament que regularà les cartes de serveis municipals. Podeu consultar el document en aquest enllaç.