Quines són les preguntes que la ciutadania i les organitzacions fan a aquest ens amb més freqüència? Aquí podràs veure-les i també en coneixeràs les respostes.

Podeu consultar les memòries dels Serveis d'Atenció Ciutadana dels darrers anys, on podreu trobar dades sobre les consultes, tràmits i serveis més utilitzats per la ciutadania i les organitzacions.

També podeu accedir a l'apartat de Tràmits i gestions on podreu veure quin són els més consultats o els destacats. També us ajudarem a saber què fer si voleu consultar alguna informació en concret.