En aquest apartat podràs consultar el codi de conducta dels grups d'interès d'aquest ens, que recull les regles ètiques que es comprometen a complir.

Podeu consultar el codi de conducta comú dels grups d'interès que recull la llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació i bon govern en aquest enllaç.