En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent amb relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs, i a la inscripció als registres corresponents.

En els enllaços adjunts podreu consultar les declaracions patrimonials, d'interessos i d'activitats dels alts càrrecs de l'ens.

Declaracions d'activitats (aquesta informació entà pendent d'actualitzar

Declaracions de béns: podreu consultar les declaracions individuals accedint a l'apartat de Més Informació de cadascun dels càrrecs electes a través d'aquest enllaç