Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Aquí podreu trobar els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals, i dels titulars dels òrgans directius eventuals i assessors de l'ens (les seves dades de contacte, retribucions, declaracions d'activitats patrimonials i interessos...)

Alts càrrecs (càrrecs electes)

Personal directiu eventual i assessors