Si t'interessa saber si aquesta Administració disposa o no d'alliberats sindicals, a quin sindicat pertanyen, quantes hores hi dediquen i quins costos generen, aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

Segons l’acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i el conveni col.lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, no existeix la figura de l’alliberat sindical a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Podeu consultar el document que així ho detalla aquí.