En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

Podeu consultar les dades de l'execució pressupostària trimestral al web de l'ajuntament