El Compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.

enllaç al web de la Sindicatura de Comptes

enllaç al web Rendición de cuentas