En aquest apartat hi trobaràs publicades les resolucions dels recursos especials, les resolucions de les qüestions de nul·litat i les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes, si n'hi ha.

A través del Perfil de Contractant, podreu consultar les anul·lacions, les renúncies i els desistiments de contractes de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.