Des d'aquest apartat pots accedir al registre on consten les dades relatives a la solvència econòmica, financera, tècnica o professional de les empreses que han estat classificades per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Aquí podreu consultar el Registre d'empreses classificades per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. 

Registre d'empreses classificades

Font: Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya)