En aquest apartat podràs trobar la resolució de consultes sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

En aquest apartat podreu trobar les resolucions de les consultes sobre la interpretació i l'anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública corresponents a les Juntes de la Generalitat i de l'Estat

Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya     

Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado