Aquí trobaràs la informació sobre l'estat de compliment i execució dels convenis de col·laboració subscrits per l'ens. Podràs saber, doncs, si estan pendents de formalitzar, si han conclòs o si es troben en execució.

Aquí podreu accedir al registre de convenis de la Generalitat de Catalunya  (posant Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la "cerca per text", podreu consultar-ne els convenis registrats) o bé descarregar els documents amb la relació de tots els convenis signats anualment per aquest ajuntament (enllaç web municipal)