Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ ajuts atorgats per l'ens. De cadascun d'ells se n'especifica, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit al qual fa referència.

Consulteu les dades més recents al web de l'ajuntament (aquí) o bé les dels anys anteriors clicant en els enllaços següents: