Quines conseqüències té per al medi ambient l'execució d'un projecte? I quines en són les mesures correctores? Aquí trobaràs els estudis relatius a elements mediambientals que s'hagin redactats per a aquest ens.

Els estudis d'impacte ambiental i paisatgístic s'incorporen habitualment en el marc de la documentació dels diferents projectes o planejaments.

Podeu consultar-los a través de l'enllaç següent